Regulamin kursów

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akcptacja Regulaminu

1. Warunkiem udziału w zajęciach jest zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez przesłanie mailem formularza i zakupu biletu lub karnetu na pierwszych zajęciach każdego miesiąca.
2. Wysokość opłat za zajęcia / karnety określana jest w cenniku.
3. Bilet oznacza pojedyncze wejście na zajęcia.
4. Karnet oznacza 4 wejścia w danym miesiącu.
5. Karnety sprzedawane są na poszczególne miesiące.
6. Osoby kupujące w danym miesiącu dwa karnety na dwa różne zajęcia mają 20% rabatu przy zakupie drugiego karnetu, a przy zakupie karnetu na trzecie zajęcia pierwszy miesiąc gratis, kolejne 50% zniżki.
7. Zniżki dla uczniów i studentó tylko za okazaniem ważnej legitymacji.
8. W przypadku nieobecności na zajęciach nie wynikającej bezpośrednio z winy organizatora, organizator nie zwraca opłaty za zajęcia.
9. Niewykorzystane wejście w zakupionym karnecie uczestnik kursu będzie mógł zrealizować – na kolejnych zajęciach w następnym miesiącu !  jednak nie później niż do 14 dni kolejnego miesiąca ! – na innych zajęciach i  innych grupach tego samego miesiąca osoby z Rueda de casino mogą zrealizować wejście na zajęciach Salsa Cubana i kursanci kursów  casino w parach mogą zrealizować niewykorzystane wejście na zajęciach Ruedy.
10. W przypadku rezygnacji z kursu w danym miesiącu po zakupie karnetu organizator zwraca jedynie 50%wpłaconej kwoty.
11. Pod pojęciem KURSY mamy na myśli cykliczne zajęcia odbywające się raz w tygodniu
12. Plan zajęć dostępny jest i aktualizowana na stronie w linku KURSY TAŃCA -Plan zajęć.
13. Czas pojedynczych zajęć wynosi od 45 do max 60 min.
14. Na wszystkich zajęciach obowiązuje obuwie zmienne, osoby bez obuwia zmiennego nie będą wpuszczane na sale ( chyba że w skarpetkach ;-)
15. Ze względu na prawo autorskie Prowadzący NIE kopiują muzyki.
16. Wszyscy uczestnicy kursów proszeni są o podanie adresu mailowego bądź telefonu komórkowego w celu ewentualnych powiadomień o nagłych zmianach w godzinach zajęć lub dodatkowych weekendowych warsztatach czy salsowych imprezach organizowanych w ramach naszej szkoły wszystkie adresy są zastrzeżone, w każdej chwili możecie Państwo zgłosić mailem prośbę o zaprzestanie przesyłania informacji !
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym powiadomi uczestników poprzez przesłanie informacji na wskazany kontakt  mail, telefon; osoby którym nie będzie odpowiadała zmieniona godzina mogą wykorzystać swój karnet na innych zajęciach bądź zwrócona zostanie im kwota za niewykorzystane zajęcia;
18. W przypadku choroby Instruktora Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia go innym nauczycielem.
19. W przypadku nieoczekiwanych, nie dających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania  i zorganizowania w innym terminie.
20. Zapisujący się na zajęcia uczestnik  kursów jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, Organizator nie odpowiada za kontuzje uczestników kursów.
21. Organizator nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie miejsca zajęć.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.
23. Nagrywanie całości zajęć  jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą prowadzącego.

Wszelkie uwagi, pytania, sugestie prosimy wysyłać mailem salsagroup@torres.com.pl;